יעקוב איבן יוסוף

על מיסטיקה, דת וכפירה

במיפגש בן רומי לשמש, בנוגע לביזיד וגם אל הלאג’, מה זה מיסטיקה ומה זה כפירה?

יעקוב אבן יוסוף

החל את חיפושו הרוחני כתלמיד של הרב זלמן שחטר אשר הכיר לו את “אבטיפוס הצדיק” בתורותיו של ר’ נחמן. ב-1976 יעקוב הגיע לישראל בחיפוש אחר מדריך שכזה, והיה לתלמיד של סידי שייח מוחמד בהר הזיתים, אשר נתן ליעקוב את שמו הערבי. לאחר שבע שנים של ניסיון ליישב את דרך סופית-מוסלמית עם היהדות, יעקוב עזב את סידי וגילה את העולם הסופי התורכי.
במשך שנים רבות יעקוב היה תלמיד של מוראט יגן, ערך ספר של תורותיו באנגלית, והדריך קבוצות סופיות בקנדה ואז בישראל.
במשך 20 השנים האחרונות יעקוב מחובר לבאבא סאלים, דרוויש ‘מלאמי’ באיסטנבול, והוא ממשיך את החנות “עולם קטן” בירושלים המוכרת ספרות סופית וכל מיני ספרות ומוזיקה רוחנית.
יעקוב הוציא לאור את הספרים ‘לב הקבלה’, ‘הדיוון’ של רומי ו’דרוויש יונוס’.
חפשו את דוכננו בפסטיבל.
עולם קטן 054-6977388