לליטה דווי

לרקוד אל האהוב

ווירלינג מקודש ~ ריקוד פרסי מיסטי ~ שירה סופית.
סדנת הכרות עם הדרך המיסטית : ווירלינג מקודש , תרגול הוליסטי ושירה סופית. קריאה להתחבר מהלב עם האיחוד השמיימי בין מאהב לאהוב. את הסדנא תנחה לאליטה דווי (ספרד), רקדנית הוליסטית בינלאומית.

DANCING TO THE BELOVED

Sacred Whirling ~ Mystical Persian Dance ~Sufi Poetry.
Immersion into the Mystical Path through Sacred Whirling, Holistic Practices and Sufi Poetry. A call to connect from the Heart with the Divine Union between Lover and Beloved. The practice will be guided by Lalita Devi ( Spain), International Holistic Dancer.

 

לאליטה דווי LALITA DEVI

אומנית הוליסטית אשר מרגישה את הריקוד כשפת הנפש ומשלבת אותו בהיבט המיסטי, אנרגטי וטקסי שלו. הצורה שבה היא מביעה את אומנות הריקוד יוצרת איחוד בין היופי של המסורת, החופש של התנועה המודרנית והרוחניות שבטקס.
עם תשוקה עזה למסורות מהמזרח היא למדה והתעמקה בצורות ריקוד מגוונות כמו ההודית, הפרסית והווירלינג הסופי.

Holistic Artist who conceives Dance as the language of the Soul and integrates it within its Mystical, Energetic and Ritual aspect. Her way of expresing the art of Dance, creates a union between the Beauty of the tradition, the Freedom of the contemporary movement and the Spirituality of the devotion. As a true passionate of the Oriental Culture, she studies and delves into a variety of dance forms as Indian, Persian and Sufi Whirling.